Για την πλοήγηση

header image

Η ENBIO

Η ENBIO συμμετέχει σε διάφορα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και προγράμματα του ΝΑΤΟ (σε συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Ουζμπεκιστάν, η Αλβανία και η Αίγυπτος) στους τομείς των Περιβαλλοντικών Βιοτεχνολογικών εφαρμογών (Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Βιοαιθανόλη, Παραγωγή Βιοαερίου και Υδρογόνου).

Κάποια από τα προγράμματα που συμμετέχει είναι: