Για την πλοήγηση

header image

Επεξεργασία αέριων ρύπων


Απόσμηση

aposmisi
Απόσμηση

Το φίλτρο απόσμησης αποτελεί μονάδα εξουδετέρωσης οσμών και αέριων ρύπων που εκλύονται από εξαερισμούς δικτύων αποχέτευσης κτηρίων ή από μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς για κατοικίες, μικρές βιομηχανίες ή εμπορικές εφαρμογές.

Το ρεύμα αέρα στο φίλτρο απόσμησης διέρχεται από τη σειρά των φίλτρων όπου αφαιρούνται τα σωματίδια και εξουδετερώνονται οι οσμές.

Ένα φίλτρο απόσμησης μπορεί να περιέχει φίλτρα σωματιδίων τα οποία τοποθετούνται σε σειρά, σε στάδια αυξανόμενης αποδοτικότητας. Είναι απλά στη λειτουργία και μπορούν να λειτουργούν συνεχόμενα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς συντήρηση ή αντικατάσταση.

Επιπλέον, ένα φίλτρο απόσμησης μπορεί να φέρει χημικά φίλτρα εξουδετέρωσης οσμών.

Το χημικό μέσο στα φίλτρα απόσμησης αποτελείται από μίγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλούμινας σε μορφή κόκκων εμποτισμένο σε οξειδωτικά μέσα εξουδετέρωσης των ρύπων και δύναται να τοποθετηθεί σε επαναγεμιζόμενους κυλίνδρους ή εναλλακτικά σε κάνιστρα. Η απόδοση της χημικής φίλτρανσης στα φίλτρα απόσμησης είναι τουλάχιστον 99,5% ανεξάρτητα από την ένταση των οσμών στην είσοδο του φίλτρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση του δικού σας φίλτρου απόσμησης.