Για την πλοήγηση

header image

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων


Ένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

Η ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης, την κατασκευή και την συντήρηση όλων των σταδίων του δικού σας βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιοι βασικοί όροι και ορισμοί της διεργασίας βιολογικής επεξεργασίας που θα βοηθήσουν να κατανοηθεί καλύτερα η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

ΑΕΡΟΒΙΑ ΖΩΝΗ: Περιβάλλον επεξεργασίας με παρουσία οξυγόνου

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΖΩΝΗ: Το περιβάλλον επεξεργασίας απουσία οξυγόνου.

ΒΙΟΜΑΖΑ: Ο πληθυσμός των βακτηρίων που αναπτύσσεται στην ζώνη της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας του συστήματος. Η βιομάζα αποσυνθέτει τα λύματα χρησιμοποιώντας το οξυγόνο. Τα λύματα μετατρέπονται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

ΕΙΣΡΟΗ: Είναι τα εισερχόμενα μη επεξεργασμένα λύματα στο σύστημα.

ΕΚΡΟΗ: Το επεξεργασμένο νερό που εξέρχεται από το σύστημα .

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Είναι το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των λυμάτων στο οποίο απομακρύνονται τα στερεά και τα λίπη-έλαια. Συνήθως γίνεται στις δεξαμενές καθίζησης (σηπτική δεξαμενή) ή και σε σχάρες.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Αυτή συνίσταται στην μετατροπή των διαλυμένων και κολλοειδών οργανικών υλών από την δράση της βιομάζας η οποία καθιζάνει στο τμήμα αερισμού του βιολογικού καθαρισμού.

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Σωματίδια με μέγεθος μεγαλύτερο των μορίων που επιπλέουν στο λύματα.

ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ: Η διαδικασία συνένωσης των αιωρούμενων και των κολλοειδών στερεών σε σωματίδια μεγαλύτερης μάζας.