Για την πλοήγηση

header image

Τριτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων


Η ανάγκη εξοικονόμησης νερού και προστασίας του περιβάλλοντος που επιβάλλεται από τους όρους της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, οδήγησε στην ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων και αξιοποίησης της επεξεργασμένης εκροής. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων, απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία.

Η τριτοβάθμια επεξεργασία αποβλέπει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική απολύμανσή τους και εξασφαλίζει:

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαύγασης – απολύμανσης των λυμάτων συνίσταται από τις ακόλουθες διεργασίες:

Προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας είναι ανόργανες λάσπες και παραγωγή βιομάζας. Οι λάσπες αυτές αν δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα μπορούν να διατεθούν στους χώρους απόθεσης των αστικών απορριμμάτων ενώ η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε και να συντηρήσουμε το δικό σας σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας.